Diabeł ma więcej niż dwunastu apostołów. . Przysłowie szwedzkie
Page Designed by Tmaxwell